logo Kies de beste coach

icoon baan vinden

vinden van een nieuwe passende baan

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op zoek gaat naar een nieuwe baan: je hebt momenteel geen baan en wilt daar verandering in brengen, of je werkgever heeft je verzocht om op zoek te gaan naar een andere baan en je wilt daar gehoor aan geven. Of je bent boventallig geworden bij je huidige werkgever en het sociaal plan biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een coach voor het vinden van een nieuwe baan. Dit laatste wordt ook wel outplacement of een ‘Van werk naar werk traject’ genoemd. Of je hebt een baan, maar wilt graag een andere, passende baan.

In alle gevallen kan een coach een meerwaarde bieden bij je zoektocht. Dat kan zijn door samen te inventariseren wat je wilt en wat je kunt en in hoeverre dat aansluit op de vraag in de arbeidsmarkt. De coach kan je attent maken op mogelijkheden die passen bij wat je wilt en kunt maar waar je zelf niet aan gedacht hebt. Ook kijken jullie naar bijna passende banen, banen die passend zijn wanneer je bijvoorbeeld nog een korte opleiding volgt of wanneer je bereid bent te verhuizen naar een andere regio. Naar aanleiding van wat je wilt en wat de mogelijkheden zijn maken de coach en jij een plan van aanpak, dat je vervolgens tot uitvoer brengt. De coach adviseert, stimuleert en motiveert je hier niet alleen bij, maar onderneemt zelf ook concrete acties om je naar een passende baan te helpen, zoals het inzetten van zijn of haar netwerk voor het verkrijgen van (verborgen) vacatures voor je.

doel

Doel van het traject is een nieuwe passende baan.

aanpak/werkwijze en soort coach

De werkwijze voor het vinden van een nieuwe passende baan hangt erg af van de coach die je kiest. Elke coach heeft zijn eigen aanpak, hanteert zijn eigen methodiek en tools. Sommige coaches richten zich met name op het in kaart brengen van wat je wilt en wat je kunt en welke baan daarbij past. Wanneer je daar een duidelijk beeld van hebt, ga je zelf op zoek naar die baan. Andere coaches nemen je in het zoekproces meer aan de hand: ze gaan op zoek naar concrete vacatures, juist de ‘verborgen’ vacatures in hun netwerk, vacatures die nog (niet) gepubliceerd zijn bijvoorbeeld. Je kiest de coach wiens aanpak, zoals omschreven in het profiel van de coach, je aanspreekt. Je toetst dat in het kennismakingsgesprek.

resultaat

Het verkrijgen van een nieuwe passende baan hangt voor een belangrijk deel van je eigen eisen en motivatie af. De coach kan dus geen nieuwe passende baan garanderen, maar zal zich hier wel tot het uiterste voor inzetten. Mocht het onverhoopt niet lukken om tijdens de duur van het traject een nieuwe baan te krijgen, dan kun je met het geleerde tijdens het traject je zoektocht na afloop van het traject zelfstandig voortzetten.

tarief

Je kunt op de profielpagina van de coaches hun uurtarief vinden. Het tarief van het totale traject hangt af van hoeveel coaching jij en je coach denken dat je nodig hebt. De coach maakt naar aanleiding van het kennismakingsgesprek een voorstel voor jou (en je werkgever als je werkgever voor het traject betaalt), met aanpak en prijs.

vervolgstap/actie

Vind je coach door je wensen in te vullen en een keuze te maken uit de selectie van coaches die je getoond worden. Betaalt je werkgever? Stem dan met je werkgever af of je zelf je coach mag uitzoeken. Zo ja, maak dan een kennismakingsafspraak met je coach naar keuze en besluit op basis van dit gesprek en het voorstel of je met hulp van deze coach aan de slag gaat met het vinden van een nieuwe passende baan.