logo Kies de beste coach

icoon reintegreren

re-integreren vanuit ziekte

Wanneer je langere tijd (deels) arbeidsongeschikt bent door ziekte, is het niet alleen prettig maar zeker ook zinvol wanneer je bij het re-integreren, het stapsgewijs weer gaan werken, ondersteund wordt door een ervaren coach. De coach kijkt samen met je welke mogelijkheden je hebt om weer te gaan werken. Kan dat bijvoorbeeld in je huidige functie (re-integratie 1e spoor), eventueel met aanpassingen in je taken, in het aantal uren of in je werkomgeving? Mocht terugkeer naar je huidige functie niet mogelijk zijn doordat je dit specifieke werk ten gevolge van je arbeidsongeschiktheid niet meer kan doen, dan verken je samen met je coach, je werkgever en indien nodig je bedrijfsarts of er een andere functie is binnen het bedrijf die je kunt gaan invullen.

Mocht dat geen optie zijn, dan verken je samen met je coach de mogelijkheden voor een ander soort functie, bij een andere werkgever. (re-integratie 2e spoor).

doel

Het doel van de coaching bij het re-integreren vanuit ziekte is om op een gezonde manier weer aan het werk te gaan, hetzij in je huidige functie of een andere functie bij je huidige werkgever, of een functie bij een andere werkgever.

aanpak/werkwijze en soort coach

Bij het re-integratieproces zijn naast jou en je coach meerdere partijen betrokken, zoals de bedrijfsarts en je werkgever. Er zijn ook wettelijke eisen gesteld aan het re-integratieproces (Wet Verbetering Poortwachter), die verplichtingen stellen aan jou en je werkgever. De coach is goed op de hoogte van deze verplichtingen en heeft veel ervaring met het coachen van mensen in een re-integratietraject. De wijze waarop jullie het re-integratietraject in gaan vullen wordt mede bepaald door die verplichtingen, de aanwijzingen van de bedrijfsarts en de mogelijkheden van je werkgever. En uiteraard jouw functionele mogelijkheden.
Binnen dit kader zijn jij en de coach vrij om verder invulling te geven aan het traject. Daarom is het van belang dat je een coach kiest die ervaring heeft met re-integratietrajecten en waarvan de werkwijze je aanspreekt. Dit toets je in het kennismakingsgesprek.

resultaat

Het resultaat is terugkeer naar werk, op een manier en in een functie die bij jou en je arbeidsmogelijkheden past.

tarief

Je kunt op de profielpagina van de re-integratie coaches hun uurtarief vinden. Het tarief van het totale traject hangt af van hoeveel coaching jij en je coach denken dat je nodig hebt, ook rekening houdend met de Wet Verbetering Poortwachter. De coach maakt naar aanleiding van het kennismakingsgesprek een voorstel voor je werkgever, met aanpak en prijs.

vervolgstap/actie

Vind je coach door je wensen in te vullen en een keuze te maken uit de selectie van coaches die je getoond worden. Stem met je werkgever af of je zelf je coach mag uitzoeken. Zo ja, maak dan een kennismakingsafspraak met je coach naar keuze en besluit op basis van dit gesprek en het voorstel of je met hulp van deze coach aan de slag gaat met je re-integratie. Je werkgever zal ook akkoord moeten zijn met het voorstel, die betaalt immers.