logo Kies de beste coach

icoon voorkomen stress en burnout

voorkomen van stress en burn-out

Stress ontstaat wanneer je ervaart dat er meer van je gevraagd wordt dan je denkt aan te kunnen. Het is vaak een combinatie van een externe prikkel (situatie) en je eigen interpretatie daarvan. Gevolgen van het langdurig ervaren van stress zijn oververmoeidheid en andere spanningsklachten, zoals prikkelbaarheid.
Coaching bij stress en burn-out kan zowel preventief als curatief ingezet worden. In beide gevallen heeft coaching tot doel om je te helpen de belasting in je werk en/of privé omlaag te brengen. Daarnaast helpt je coach je om je belastbaarheid te vergroten. Het verschilt uiteraard per persoon en werk- en privésituatie in hoeverre belasting enerzijds en belastbaarheid anderzijds beïnvloed kunnen worden. Daarom kijk je samen met je coach naar beiden, zodat het resultaat van de coaching maximaal is.

Wanneer je te lang stress ervaart kan burn-out het gevolg zijn. Burn-out kenmerkt zich door zowel fysieke als psychische uitputting, geheugenproblemen, concentratiestoornissen en prestatieproblemen. Maar ook heftige emotionele reacties kunnen het gevolg zijn van langdurige stress, evenals een toenemende weerstand tegen het werk, wat zich kan uiten in mentale en/of fysieke distantiëring van het werk.

doel

Doel van coaching is het voorkomen van langdurige stress en burn-out, dan wel het realiseren van een verantwoorde terugkeer naar het werk wanneer je door stress en/of burn-out bent uitgevallen.

aanpak/werkwijze en soort coach

De coach brengt, samen met jou, de stressoren die je ervaart in kaart en jullie kijken, indien mogelijk en zinvol samen met de werkgever, in hoeverre deze verminderd kunnen worden. Daarnaast helpt de coach je om je stressbestendigheid te vergroten, onder meer door het verbeteren van je stresscopingsvaardigheden. De exacte aanpak hangt van de coach af, in alle gevallen is het een gestructureerd proces, waarin zowel je werk- als de privésituatie betrokken wordt. Je kiest de coach wiens aanpak, zoals omschreven in het profiel van de coach, je aanspreekt. Je toetst dat in het kennismakingsgesprek.

Veel van onze coaches gebruiken de aanpak van Uit je hoofd, in je lijf. Meer weten over deze methode?

Een andere veelgebruikte methode is Flow-Wolf. Meer weten over deze methode?

resultaat

Het resultaat van de coaching bij stress en burn-out is enerzijds het verkrijgen van inzicht in stressoren in je werk en privé en mogelijkheden tot vermindering van deze stressoren, resulterend in concrete acties. Anderzijds is het resultaat een verbetering van je stresscopingsvaardigheden. Hiermee wordt langdurige stress en daarmee burn-out zo veel mogelijk voorkomen. Ben je momenteel arbeidsongeschikt ten gevolge van een burn-out, dan is het aanvullende resultaat van de coaching waar mogelijk een terugkeer naar werk of een andere daginvulling.

tarief

Je kunt op de profielpagina van de coaches hun uurtarief vinden. Het tarief van het totale traject hangt af van hoeveel coaching jij en je coach denken dat je nodig hebt. De coach maakt naar aanleiding van het kennismakingsgesprek een voorstel voor jou (en je werkgever als je werkgever voor het traject betaalt), met aanpak en prijs.

vervolgstap/actie

Vind je coach door je wensen in te vullen en een keuze te maken uit de selectie van coaches die je getoond worden. Betaalt je werkgever? Stem dan met je werkgever af of je zelf je coach mag uitzoeken. Zo ja, maak dan een kennismakingsafspraak met je coach naar keuze en besluit op basis van dit gesprek en het voorstel of je met hulp van deze coach aan de slag gaat om de stressoren in je leven te verminderen en je copingsvaardigheden te verbeteren.